ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Kомпютърни мрежи

Прием:

С конкурсни изпити след VII клас / със с интензивно изучаване на английски език

Преподаватели:

инж. Владимир Моллов
инж. Мария Георгиева
инж. Милена Бундева
инж. Светослав Димитров

Обучението гарантира придобиване на професионални компетенции в областта на компютърната техника за:

Асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия;
Работа с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми;
Настройки на операционни системи и работна среда на приложен софтуер;
Изучаване на програмни езици, графичен редактор, електронни таблици, база данни, текстообработка и Web дизайн;
Настройка и поддръжка на компютърни мрежи.
Свързване на компютърна периферия.
В процеса на обучение се придобиват знания за градивните елементи, използвани в електротехниката, аналоговата и компютърната техника, знания за избор на процесори, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства, възможностите за свързване на компютърна периферия, както и евентуален ъпгрейд на различни компютърни системи.
Използва се приложен софтуер за разработка на електронни схеми и печатни платки. Учениците получават знания за програмиране на Visual Basic и HTML. Часовете по теория и практика се провеждат в специализирани кабинети, разделени на групи, като всеки ученик разполага със собствено работно място и неограничен достъп до Интернет.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни и квалификационни изпити учениците придобиват средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи”.

Прием