ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание

Дванадесетокласникът Лъчезар Хаджиев, обучаващ се в специалност „Компютърна техника и технологии“ в Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян и ръководителят му инж. Светослав Димитров спечелиха призово трето място на ХIХ-то Национално състезание по „Природни науки и екология“, гр. Копривщица, което поради епидемичната обстановка бе проведено  онлайн през периода 20 – 22 ноември 2020г. в два етапа. По регламент през първия етап, проведен на 21 ноември, участниците представят изработения от тях продукт, а на финалния, на 22 ноември, го презентират и отговарят на въпроси на журито и участниците в състезанието.

Нашият ученик Лъчезар представи изработен проект на тема: „Чрез иновации – с грижа за бъдещето“ – Open - source хардуерна платформа за тестване на интерфейсни кабели.  

Целта на демонстрираната платформа е намаляване на световния електронен боклук. Създаденият електронен продукт е за хора, професионалисти, специалисти, които изработват собствени хардуерни инструменти, а чрез нея могат да тестват интерфейсни кабели (USB, COM, AGP, HDMI и др.).

Чрез изработено електронно анкетно проучване за интерфейсен кабел за смартфони Лъчезар и ръководителят му установяват, че повече от 50% от хората целогодишно купуват кабели. Такъв е и процентът на изхвърлените кабели през годината, а близо 40 % имат желание да ремонтират използваните кабели, ако имат подходящ инструмент. Самата платформа предоставя схеми за изработване на тестващи устройства и електронни елементи, чрез които се изграждат устройства, дори се предлагат готови такива на крайните потребители.

Възползвайки се от платформата, потребителите могат да избират електронни компоненти от вече дефектирала или излязла от употреба техника, а по този начин може да се намали електрония боклук на световно ниво. След направено проучване в интернет цената на такива устройства е в диапазон от 10 $  до 300 $, а след направените изчисления услугата за тестване на стандартен USB кабел за едно устройство може да бъде безплатна, ако се използват електронни компоненти от дефектирала техника или се закупят от магазин на цена 5.65 лв. 

Разработката на ученика в момента е работеща и ще се доразвива чрез добавяне на различни модули към самите тестващи устройства в самата онлайн платформа.

За заемането на прозовото трето място в Националното състезание Лъчезар Хаджиев и инж. Светослав Димитров получиха награди. Госпожа Мария Семержиева - Началник на РУО – Смолян, ги връчи лично на участниците.  Бъдещият абитуриент Лъчезар Хаджиев получи медал за трето място, сертификат за участие, удостоверение с отлична оценка, с което може да кандидаства във всеки един университет в България и продължи своето образование като студент, и предметни награди. Ръководителят инж. Димитров получи Сертификат за отлично представяне в националното състезание и предметни награди.

Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 1Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 2Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 3Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 4Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 5Призово място на ученик от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ гр. Смолян на национално състезание - Изображение 6