ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Креативност по учебна практика

 

Учениците от 12А и 12Б клас в ПГТТ „Христо Ботев“, специалности "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" създават собствени диагностични инструменти, чрез които да откриват повреди в различни типове по стандарт кабели. Диагностиката на компютърните кабели и периферия е трудна задача, поради факта, че е нужно да се използват специални техники, които не могат да се прилагат от един човек, и почти винаги се използва и помощта на друг. Това е една от причините, поради която в технологичния свят е възприето такива кабели да не се отремонтират, а да бъдат заменяни с нови. Така към технологичния боклук се добавят всяка година хиляди тонове кабели, мишки, клавиатури и различни периферни устройства, тъй като диагностиката е трудна и както казват сервизните техници „не си заслужава ремонта“.
В часовете по учебна практика учениците забелязаха, че основният проблем на неизползваната компютърна периферия са кабелите – прекъснати, разпоени проводници от букси и др. Те решиха да търсят начин, с който след ремонт да им дават нов живот. Идеята на учениците намери реализация в създаването на малки инструменти, чрез които да имат лесен достъп до куплонзите на различните типове архитектури на кабели. Освен това тези малки диагностични инструменти позволяват на сервизния техник да прави своята диагностика само с едната си ръка, което до сега не беше възможно. Материали за изобретяването им учениците използваха от дефектирала техника (компютърни дънни платки, захранващи блокове, периферни устройства). До момента са създали инструменти за диагностика на USB кабел и PS2 кабели за мишки и клавиатури. Удовлетворени от резултата учениците продължават да разширяват своята работа за диагностика и на други типове кабели.
Инж. Димитров, който ръководи целия процес сподели, че тази дейност е изключително полезна за учениците. Той намира положителния ефект в осмислянето, разбирането и прилагането на наученото в часовете по теория в работа с практическа реализация, от която има и определен икономически ефект. А учениците придобиват умения сами да изобретяват различни техники и инструменти за да улесняват своята бъдеща работа като техници на компютърна техника.

Креативност по учебна практика - Изображение 1