ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Клуб по роботика

Клуб по роботика

През тази учебна година в гимназията стартира клуб по роботика, организиран по желание на група ученици, проявили интерес към електрониката, роботиката и програмирането. Целта е посредством придобитите занятията по роботика и програмиране учениците да научат по интересен начин как работи заобикалящия ни свят и какви са възможностите на новите технологии, които навлизат в нашия живот. 

Участниците в клуба могат да  развиват своето пространствено мислене, да експериментират, да се учат да разрешават проблеми и да работят в екип. В края на обучението ще бъдат демострирани готови действащи модели и макети, изработени и програмирани от членовете на клуба.

Срещите на клуба са под формата на теоретични и практически уроци и се провеждат веднъж седмично от инж. Владимир Моллов, учител в нашата гимназия. Всеки участник вече е запознат с учебната програма и е инструктиран за спазване на необходимите мерки за безопасност при провеждане на практическите занимания. Учебните материали и техника се осигуряват от училището.

Клуб по роботика - Изображение 1