ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Бюджет

Бюджет 2018г.

Бюджет 2019г.

Бюджет 2020г.