ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

 

Клип с описание на специалностите в ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян

Прием 2020 - 2021 учебна година.

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в неспециализирани училища за учебната 2020-2021 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности, които са описани ТУК.

 

Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2020/2021 учебна година.

 

 

 

  
 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
 
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 


Уважаеми ученици,
От утре, 16.03.2020г., обучението ще бъде дистанционно. В електронния дневник https://app.shkolo.bg/ според учебната програма, която е качена в сайта на училището, ще се поместват учебни материали, разяснения и зададени домашни работи по всички учебни предмети във всички класове. Часовете по учебна практика ще бъдат компресирани. Заниманията ще протичат по следния график:


1 час – 8.30 – 9.00ч.
2 час - 9.10 – 9.40ч.
3 час – 9.50 – 10.20ч.
4 час – 10.40 – 11.10ч.
5 час – 11.20 – 11.50ч.
6 час – 12.00 – 12.30ч.
7 час – 12.40 – 13.10ч.


Бъдете отговорни и четете поместените учебни материали. Ако имате въпроси, питайте.

Бъдете здрави, дисциплинирани и спазвайте наложените мерки от обявеното извънредно положение.

Уважаеми ученици,
Във връзка с изпълнението на заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването се въвежда дистанционно обучение в училището.

За целта ученЕлектронно обучениеиците от VІІІ до Х клас по всички общообразователни дисциплини могат да намерят електронните учебници, по които се работи на: 


https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType - Достъпът е свободен след направена регистрация.

 В електронния дневник https://app.shkolo.bg/ според учебната програма ще се поместват учебни материали и разяснения по всички учебни предмети във всички класове.

 

 


 

МАРТЕНСКА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ 2020


Добрата идея поражда добро.
За поредна година клуб „Милосърдие“ и УУС към ПГТТ „Христо Ботев“ организират благотворителна мартенска акция, изразена в продажба на ръчно изработени мартенички. Инициативата ни е посветена на дете в риск, в изключително тежко семейно положение от нашия град.
Дарител с името Мария също се включи в нашата благотворителна инициатива и достави над 200 броя ръчно изработени мартенички. Смолянчанинът Марио Куцев, който живее... Прочети повече...

 

 


 

Креативност по учебна практика

Учениците от 12А и 12Б клас в ПГТТ „Христо Ботев“, специалности "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" създават собствени диагностични инструменти, чрез които да откриват повреди в различни типове по стандарт кабели. Диагностиката на компютърните кабели и периферия е трудна задача, поради факта, че е нужно да се използват специални техники, които не могат да се прилагат от един човек, и почти винаги се използва и помощта на друг. Това е една от причините, поради която в технологичния свят е възприето такива кабели да не се отремонтират, а да бъдат заменяни с нови. Така към технологичния боклук се добавят всяка година хиляди тонове кабели, мишки, клавиатури и различни периферни устройства, тъй като диагностиката е трудна и както казват сервизните техници „не си заслужава ремонта“...

Прочети повече...

 


Първенци в областта на национален конкурс за STEM науки в България.

 

Първенци в областта на национален конкурс за STEM науки в България
Учениците Даниел Бодуров, Христо Базелков, Йордан Тачев, Мартин Кафеджиев, Васил Радев и Атанас Русинов са областни първенци в Третия национален конкурс за STEM науки в България. Прочети повече...

 

 

 


 

Коледна благотворителна акция 2019

Благодарим Ви, мили хора, които се включихте от сърце в тази благородна кауза. Благодарим на управителите на магазините, които ни съдействаха за провеждането на инициативата. Благодарим на всички ученици, учители и служители на ПГТТ „Христо Ботев”, които помогнаха да се осъществи акцията като изработиха коледни картички за хората, включили се в инициативата, участваха в деня на провеждането й и разпределиха събраните хранителни продукти за семействата с деца в затруднено материално положение.

Прочети повече...

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини