ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

 
 
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПГТТ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. СМОЛЯН
 
В изпълнение на издадената от Министъра на здравеопазването заповед РД-01-173/18.03.2021 г., се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Учебният процес продължава дистанционно в електронна среда.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;


2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове по общообразователна и теоретична професионална подготовка, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Практическите учебни часове се провеждат в присъствена среда. В ПГТТ „Христо Ботев“ то се осъществява в синхронен режим в електронната платформа Google GSUITE за образованието (Classroom и Meet). Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


Оценяването се извършва, както следва:

1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва в електронна среда.

2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание на родителите оценяването (писмено и устно) се извършва в електронна среда. При желание на родителите или на ученика оценяването може да се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки. 

 

Необходими документи


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: pgtt_sm@mail.bg


 
6 януари -
173 години от рождението на Христо Ботев
 
 
 
 
Ботеви мисли, актуални и днес

 

Коледа – традиции, символи и обичаи
 
 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И
ЩАСТлИВА
НОВА 2021 ГОДИНА!
 
 


СЪОБЩЕНИЕ

   Ръководството на ПГТТ „Христо Ботев“ организира за всички класове  в  Classroom (Google Meet), класна стая - Час на класа, дистанционни родителски срещи в следните дни:

8А клас „Компютърна техника и технологии“ – 18.11.2020 г. (сряда) от 18:30ч.

8Б клас „Автотранспортна техника“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

8В клас „Електрообзавеждане на производството“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

9А клас „Приложно програмиране“ – 19.11.2020 г.(четвъртък) от 18:00ч.

9Б клас „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:00ч.

10А клас „Компютърна техника и технологии“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

10Б клас „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

10В клас „Шивачество“ – 17.11.2020 г. (вторник) от 17:00ч.

11А клас „Приложно програмиране“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:30ч.

11Б клас „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:00ч.

12А клас „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:30ч.

 

Седмицата на професионалните умения (9-13 ноември 2020г.)

По повод Седмицата на професионалните умения (9-13 ноември 2020г.)  група ученици от от VІІІ А клас, обучаващи се в специалност „Компютърна техника и технологии” посетиха фирма... (прочети още)

 

 

 

 


Клуб по "Програмиране C#" 

За трета поредна година клуб по "Програмиране C#" отваря врати в ПГГТ „Христо Ботев”. Посещавайки предвидените учебни занимания, които се провеждат след учебни часове, учениците имат възможност да изучават основите на програмирането на програмния език, да се научат да създават алгоритми, да използват функции, методи, условни конструкции, масиви и др. Заниманията завършват с представителна изява където най-активните и напреднали в обучението ученици демонстрират практическите си умения чрез изработени собствени продукти.

 


Клубове по КАРС и РЕЙСИНГ

За поредна година ръководството на гимназията удовлетвори желанието на учениците и сформира два картинг клуба по интереси – ПГТТ – КАРС и ПГТТ – РЕЙСИНГ с ръководители инж.Петър Славов и г-н Спиридон Русков. Ученици от VІІІ до ХІ клас очакват с нетърпение петък следобед, за да се забавляват, показвайки уменията си за управление на превозно средство с двигател с вътрешно горене на училищния полигон дори и без шофьорски познания.

 Целта на интересното занимание е учениците да подобрят психомоториката си и да развият волеви качества. През времето на учебната година тийнейджърите могат да получат и подобрят знанията си, свързани с устройството на малките коли с мини колела, да се научат да управляват правилно карта, така че да получават максимално удоволствие от пилотирането и най-вече да бъдат разумни и дисциплинирани на пътя.


Клуб по роботика

През тази учебна година в гимназията стартира клуб по роботика, организиран по желание на група ученици, проявили интерес към електрониката, роботиката и програмирането. Целта е посредством придобитите занятията по роботика и програмиране учениците да научат по интересен начин как работи заобикалящия ни свят и какви са възможностите на новите технологии, които навлизат в нашия живот. 

Участниците в клуба могат да  развиват своето пространствено мислене, да експериментират, да се учат да разрешават проблеми и да работят в екип. В края на обучението ще бъдат демострирани готови действащи модели и макети, изработени и програмирани от членовете на клуба.

Срещите на клуба са под формата на теоретични и практически уроци и се провеждат веднъж седмично от инж. Владимир Моллов, учител в нашата гимназия. Всеки участник вече е запознат с учебната програма и е инструктиран за спазване на необходимите мерки за безопасност при провеждане на практическите занимания. Учебните материали и техника се осигуряват от училището.


108 години от Освобождението на Родопите и празника на Смолян

108 години от Освобождението на Родопите и празника на СмолянДнес отбелязваме 108 години от Освобождението на Родопите и празника на Смолян. Ученици от VІІІБ и VІІІВ клас поднесоха венец пред Паметника-костница на загиналите в боевете на вр.Средногорец, а ученици от VІІІА клас, възползвайки се от прекрасния есенен ден, посетиха регионална библиотека„Николай Вранчев”, разгледаха фотопленер на тема: "Смолян – перлата на Родопите", научиха историята на изложената фотография, след което поднесоха венец пред паметника на полк. Владимир Серафимов в града.

 


Кампанията на Министерството на отбраната „Бъди войник”

Ученици от ХІ и ХІІ клас посетиха организираната информационна борса  от кампанията на Министерството на отбраната „Бъди войник” пред Военен клуб – Смолян. Те имаха възможност да разгледат информационните щандове на 101 алпийски полк, Военноморските сили, Военновъздушните сили и Военно окръжие - Смолян, както и да видят и чуят представителния духов оркестър на Военновъздушните сили. Много от учениците срещнаха свои познати във военна униформа, други проявиха интерес и докоснаха част от изложеното оборудване на служителите от Българската армия. виж още

 


Европейския ден на езиците – 26 септември

Ученици от VІІІ А и ІХ А клас отбелязаха Европейския ден на езиците – 26 септември.
Осмокласниците подредиха кът с английска литература, след което едни ученици прочетоха откъси от книгата „Хари Потър”, други запознаха класа със забележителностите на Англия, а трети посочваха отговори на въпроси, свързани с ... (още)

 


Купи 1 книга. Дари я на своето училище

В навечерието на новата учебна година стартира националната кампания "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". В основата на акцията, инициирана от Асоциация "Българска книга" и подкрепена от Министерство на образованието и науката, стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище нова книга. С този символичен акт децата не само ще споделят любимите си книги с приятели и съученици, но ще се превърнат в своеобразни посланици на четенето.
Кампанията "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки, което е в унисон с политиката на Министерството за подобряване на образователната и библиотечна среда в училищата.
Мисия на "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" е да утвърди четенето като ценност и да отправи послания, свързани с книгата като национално богатство. Целта на кампанията е да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите, а превърне учениците в посланици на четенето, които, споделяйки любимите си книги, да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.
Нашето училище се присъединява към инициативата.


Отново е 15-ти септември.

Новата учебна 2020/2021 година започна в ПГТТ „Христо Ботев”.

Училищното знаме бе посрещнато от ученици, родители, учители и служители. Издигнат бе националният флаг под звуците на химна на Република България. След кратка програма, подготвена от единадесетокласниците Александър ... (още)

 

 

 


 

 

 Общежитие 2020-2021

 

 

 

Клип с описание на специалностите в ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян

Прием 2020 - 2021 учебна година.

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в неспециализирани училища за учебната 2020-2021 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности, които са описани ТУК.

 

Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2020/2021 учебна година.

 

 

 

 


 


 

 
 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
 
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 


 

МАРТЕНСКА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ 2020


Добрата идея поражда добро.
За поредна година клуб „Милосърдие“ и УУС към ПГТТ „Христо Ботев“ организират благотворителна мартенска акция, изразена в продажба на ръчно изработени мартенички. Инициативата ни е посветена на дете в риск, в изключително тежко семейно положение от нашия град.
Дарител с името Мария също се включи в нашата благотворителна инициатива и достави над 200 броя ръчно изработени мартенички. Смолянчанинът Марио Куцев, който живее... Прочети повече...

 

 


 

Креативност по учебна практика

Учениците от 12А и 12Б клас в ПГТТ „Христо Ботев“, специалности "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" създават собствени диагностични инструменти, чрез които да откриват повреди в различни типове по стандарт кабели. Диагностиката на компютърните кабели и периферия е трудна задача, поради факта, че е нужно да се използват специални техники, които не могат да се прилагат от един човек, и почти винаги се използва и помощта на друг. Това е една от причините, поради която в технологичния свят е възприето такива кабели да не се отремонтират, а да бъдат заменяни с нови. Така към технологичния боклук се добавят всяка година хиляди тонове кабели, мишки, клавиатури и различни периферни устройства, тъй като диагностиката е трудна и както казват сервизните техници „не си заслужава ремонта“...

Прочети повече...

 


Първенци в областта на национален конкурс за STEM науки в България.

 

Първенци в областта на национален конкурс за STEM науки в България
Учениците Даниел Бодуров, Христо Базелков, Йордан Тачев, Мартин Кафеджиев, Васил Радев и Атанас Русинов са областни първенци в Третия национален конкурс за STEM науки в България. Прочети повече...

 

 


 

Коледна благотворителна акция 2019

Благодарим Ви, мили хора, които се включихте от сърце в тази благородна кауза. Благодарим на управителите на магазините, които ни съдействаха за провеждането на инициативата. Благодарим на всички ученици, учители и служители на ПГТТ „Христо Ботев”, които помогнаха да се осъществи акцията като изработиха коледни картички за хората, включили се в инициативата, участваха в деня на провеждането й и разпределиха събраните хранителни продукти за семействата с деца в затруднено материално положение.

Прочети повече...

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини